Vakalarımız

Ateş, Boxer, 11 yaşlı, erkek

Taşipnea, taşikardi, inkordinasyon bozukluğu ile VCOM Hayvan Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen Ateş’e yapılan ilk müdahalenin ardından sorununun idrar yapamamaya bağlı olarak şekillendiği ortaya konulmuştur. Daha sonra yapılan ayrıntılı muayene, radyografi, ultrasonografi ile idrar kesesinde ve üretrada taş oluşumları tespit edilmiştir. Yaşından dolayı yapılan kalp izoenzim ölçümleri, ekg, serum biyokimya testleri sonucu operasyonla idrar kesesindeki ve üretradaki taşlar başarı ile uzaklaştırılmıştır.