Prof. Dr. Hasan Bilgili

Genel Cerrahi

Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ

1966 yılında Polatlı’da doğdu. 1978’de Yıldırım Beyazıt İlkokulu’nu, 1981’de Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nu bitirdi. Lise öğrenimini 1984 yılında Ankara Maliye Okulu’nda tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni kazandı ve 1989’da birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girdi. Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ; Almanya-Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ve Ortopedi Bölümleri’nde, Almanya-Berlin Frei Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Bölümü’nde, Almanya-Leipzig Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ve Ortopedi Bölümleri’nde, Hollanda-Utrecht Universitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi, Ortopedi ve Radyoloji Bölümleri’nde, Fransa-Lyon Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ve Ortopedi Bölümleri’nde, Macaristan-Budapeşte Saint Istvan Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi, Ortopedi ve Radyoloji Bölümleri’nde, İsviçre-Zürich Üniversitesi Küçük Hayvan Kliniği Cerrahi ve Ortopedi Bölümleri’nde, Amerika-North Carolina Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ortopedi Bölümü’nde, Slovakya-Kosice Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Bölümü’nde, İtalya-Bologna Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ve Ortopedi Bölümleri’nde, ve Güney Kore Changbuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Bölümü’nde mesleği ile ilgili çalışmalarda bulundu. Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ; 01.11.1995 yılında Veteriner Hekimliği Doktor, 01.11.2000 tarihinde Veteriner Cerrahi Dalında Doçentlik ve 03.10.2006 tarihinde de Profesörlük unvan ve yetkilerini aldı. Pro. Dr. Hasan BİLGİLİ, Türk Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’nin kurucu başkanıdır ve halen de başkanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nda 22 yıldır görev yapmaktadır. Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ’nin “Maximus Van Ludwig” adında bir poodle köpeği, “Sheila” adında bir malta terrieri, “Karam, Duman ve Tekiş” adlarında 3 adet kedisi vardır.
Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ’nin başlıca yayınları:

DOKTORA TEZİ
Bilgili, H. (1995). Mini-titanium plakların karnivorların ekstremite kemiklerinde ekleme yakın kırıklarının sağaltımında osteosentez aracı olarak kullanım olanaklarının araştırılması.


 

Yurtiçi Yayınları

1. Kaya, A., Olcay, B., Bilgili, H. (1995): Kedi ve köpeklerin ekstremite kemiklerindeki kırıkların intramedüller fikzasyon ile sağaltımında ucu vidalı pinlerin (Schanz vidası) kullanımı üzerine araştırmalar. Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi. 1(2):67-80.

2. Güngör, Ş., Özkan, İ., Kaya, A., Bilgili, H., Vahapoğlu, H. (1995): Osteotomi ve kemik defektlerinde perkutan kemik iliği uygulaması. Travma Dergisi. 1:45-49.

3. Sağlam, M., Olcay, B., Bilgili, H. (1995): Bir köpekte bilateral carpal hyperextension olgusunun carpal eklem’in panarthrodesis’i yöntemi ile sağaltımı. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 42(4):559-562.

4. Olcay, B., Sağlam, M., Bilgili, H. (1996): Kedi ve köpeklerde omuz çıkıklarının operatif sağaltım yöntemleri üzerine klinik çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 43(1):17-23.

5. Olcay, B., Bilgili, H, Utkan, A. (1996): Ortopedi ve Travmatoloji’de bioabsorbable veya biodegredable implantlar ve bunların kullanım alanları. Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2(1-2):84-94.

6. Sağlam, M., Bilgili, H. (1997): Bir kedide II. tip Monteggia lezyonu ve operatif sağaltımı. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 44(1):49-52.

7. Candaş, A., Sağlam, M., Kaya, Ü., Bilgili, H. (1998): Köpeklerde travmatik articulatio cubiti lükzasyonlarında redüksiyon yöntemleri ve sonuçlarına ilişkin klinik çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 45:171-179.

8. Bilgili, H., Olcay, B. (1998): Ilizarov’un sirküler eksternal fikzasyon sistemi. Bölüm 1. Sistemin tarihçesi, bölümleri, endikasyonları ve prensipleri. Veteriner Cerrahi Dergisi 4(3-4): 62-67.

9. Olcay, B., Sağlam, M., Bilgili, H. (1999): Köpeklerde bilateral carpal hyperextension olguları ve operatif sağaltım yöntemleri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 23(1):1-7.

10. Bilgili, H., Yıldırım, M., Olcay, B. (1999): The complication of pin track infection caused by using Ilizarov’s circular external fixator on tibia of dogs. Veteriner Cerrahi Dergisi. 5(1-2):41-44.

11. Sağlam, M., Özba, B., Kaya, Ü., Bilgili, H. (1999): Köpeklerde femur’un Salter-Harris Tip I ve II kırıklarının çapraz pin tekniği ile osteosentezi üzerine klinik çalışmalar. Veteriner Cerrahi Dergisi. 5(3-4):66-71.

12. Bilgili, H., Aslanbey, D. (1999): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: Bölüm I. Epifizer büyüme plağının yapısı ve fonksiyonları. Veteriner Cerrahi Dergisi. 5(3-4):72-77.

13. Bilgili, H., Aslanbey, D. (1999): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: Bölüm II. Kedi ve köpeklerde epifizer kırıkların sınıflandırma metodları. Veteriner Cerrahi Dergisi. 5(3-4):78-84.

14. Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (1999): Buzağılarda uzun kemik kırıklarının Ilizarov tekniği ile sağaltım olanaklarının araştırılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46(2-3):299-308.

15. Aslanbey, D., Bilgili, H. (2000): The use of mini titanium plate fixation system in the repair of fractures in dogs and cats: 41 clinical cases. Veteriner Cerrahi Dergisi. 6(1-2):28-35.

16. Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2000): Ilizarov’un sirküler eksternal fikzasyon sistemi. Bölüm II. Distraksiyon osteogenezisi. Veteriner Cerrahi Dergisi 6(1-2):95-100.

17. Aslanbey, D., Bilgili, H. (2000): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: Bölüm III. Kedi ve köpeklerde sağaltım seçenekleri ve prensipleri. Veteriner Cerrahi Dergisi. 6(1-2):101-107.

18. Sağlam, M., Bilgili, H., Kürüm, B., Candaş, A. (2000): Treatment of ulnar fracture with dislocation of caput radii (Monteggia lesion) in 2 dogs and 3 cats. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 47(1):73-80.

19. Bilgili, H., Aslanbey, D. (2000): Uzun kemiklerin epifizer bölge kırıkları: Bölüm IV. Kedi ve köpeklerde distal epifizer bölge kırıklarında sağaltım metodlarının karşılaştırmalı olarak araştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi. 6(3-4):12-21.

20. Bilgili, H., Kürüm, B., Yardımcı, C. (2002): Ilizarov’un sirküler eksternal fikzasyon sistemi. Bölüm III: Ilizarov tekniği ile anguler deformite düzeltilmesi. Veteriner Cerrahi Dergisi, 8(3-4):96-106.

21. Kürüm, B., Bilgili, H., Yardımcı, C. (2002): Ilizarov’un sirküler eksternal fikzasyon sistemi. Bölüm IV: Sistemin biyomekanik özellikleri. Veteriner Cerrahi Dergisi, 8(3-4):107-115.

22. Bilgili, H. (2004): Circular external fixation system of Ilizarov: Part V. Fracture treatment by the Ilizarov Technique. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10(1-2):75-89.

23. Gül, N. Y., Bilgili, H., Kürüm, B., Yanık, K. (2004): Ilizarov’un sirküler eksternal fiksasyon sistemi: Bölüm VI. Ilizarov Tekniğinin komplikasyonları. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10(1-2):90-97.

24. Ünlüsoy, İ., Bilgili, H. (2005): Köpeklerde intrameduller çivileme teknikleri ve uygulama alanları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52:85-91.

25. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2005): Köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarının sağaltımında Tuberositas tibia’yı öne taşıma tekniği. Veteriner Cerrahi Dergisi, 11(1-2-3-4):60-66.

26. Bilgili, H., Yıldız, C., Kürüm, B., Soysal, Y., Bahçe, M. (2006): Repair of osteochondral defects with autologous chondrocyte implantation: Clinical study of the stifle joint in 9 dogs. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53:103-109.

27. Kara, E., Bilgili, H. (2005): Küçük ırk köpeklerin ön çapraz bağ kopuklarında diz ekleminin sentetik bir materyal (monoflament naylon) ile stabilizasyonu üzerine klinik çalışmalar. Veteriner Cerrahi Dergisi, 11:25-30

28. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2005): Köpeklerde akupunktur. Bölüm I.: Akupunkturun tarihçesi, etki mekanizması ve akupunktur yöntemleri. Veteriner Cerrahi Dergisi, 11:67-76.

29. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2005): Köpeklerde akupunktur. Bölüm II.: Köpeklerin bazı ortopedi ve nörolojik problemlerinde akupunktur uygulamaları. Veteriner Cerrahi Dergisi, 11:77-82.

30. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): Köpeklerde kalça displazisi erken teşhis edilebilir mi?. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 77:22-25.

31. Özdemir, G., Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): Kalça displazili genç köpeklerde juvenil pubik simfizyodezis tekniği. Veteriner Cerrahi Dergisi, 12:73-80.

32. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): Treatment of long bone fractures by interlocking nailing fixation technique in 5 cats. Veteriner Cerrahi Dergisi, 12:36-44.

33. Bilgili, H., Çaptuğ, Ö. (2006): Treatment of bilateral sacroiliac luxation in a cat with double-side screws application. Veteriner Cerrahi Dergisi, 12:45-47.

34. Nisbet, Ö. H., Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): Uzun kemik kırıklarının sağaltım seçenekleri. Bölüm I: Bandajın endikasyonları, çeşitleri ve temel uygulama prensipleri. Veteriner Cerrahi Dergisi, 12:97-106.

35. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): Köpeklerde kalça displazisine güncel yaklaşımlar. Bölüm I.: Kalça displazisinin etiyolojisi ve patogenezi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 3:123-128.

36. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2007): Köpeklerde kalça displazisine güncel yaklaşımlar. Bölüm II.: Kalça displazisinin klinik tanı yöntemleri. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 4(1): 35-42.

37. Sarı, H., Bilgili, H. (2011): Kalça displazili köpeklerde Norberg-Olsson ve distraksiyon indeksi kalça eklem açılarının bilgisayar programı eşliğinde ölçülmesi ve alınan sonuçların değerlendirilmesi. Vet Hek Der Derg, 82(1): 49-58.

 

Yurtdışı ve SCI Yayınları

1. Dağlı, A.Ş., Akalın, Y., Bilgili, H., Seçkin, S., Ensari, S. (1997): Correction of saddle nose deformities by coral implantation. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 254(6): 274-276.
2. Olcay, B., Bilgili, H., Kürüm, B. (1999): Treatment of communitive diaphyseal metacarpus fracture using the Ilizarov’s circular external fixation system in a calf. Israel Journal of Veterinary Medicine. 54(4): 122-127.
3. Bilgili, H. (2002): The use of mini-titanium plates for osteosynthesis extremity fractures located near joints in cats and dogs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26(6): 1289-1295.
4. Yenice, İ., Çalış, S., Atilla, B., Kaş, H.S., Özalp, M., Ekizoğlu, M., Bilgili, H., Hıncal, A.A. (2003): In vitro / in vivo evaluation of the efficiency of teicoplanin loaded biodegradable microparticles formulated for implantation to infected bone defects. Journal of Microencapsulation, 20(6): 705-717.
5. Bilgili, H., Kurum, B. (2003): Treatment of mandible and maxilla fractures by mini titanium plate fixation system in dogs and cats. Australian Veterinary Journal, 81(11): 8-10.
6. Erdogan, S., Ozer, A.Y., Bilgili, H. (2005): In vivo behavior of vesicular urokinase. International Journal of Pharmaceutics, 295: 1-6.
7. Erdogan, S., Ozer, A.Y., Volkan, B., Caner, B., Bilgili, H. (2006): Thrombus localization by using streptokinase containing vesicular systems. Drug Delivery, 13: 303-309.
8. Bilgili, H., Dioszegi, Z., Csebi, P. (2006): Detailed preoperative planning for fracture treatment with Ilizarov Method in three dogs. Veterinary Comparative Orthopaedics and Traumatology, 3: 162-171.
9. Hazıroğlu, R., Bilgili, H., Kapakin K. A. T. (2007): Chondroma in a dog. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 31: 79-81.
10. Bilgili, H., Ozyildiz, Z., Kutsal, O., Captug, O. (2007): Malignant histiocytosis in a German shepherd dog. Medycyna Weterynaryjna, 63: 536-537.
11. Olmez, S.S., Korkusuz, P., Bilgili, H., Senel, S. (2007): Chitosan and alginate scaffolds for bone tissue regeneration. Pharmazie, 6: 423-431.
12. Bilgili, H., Kurum, B., Captug, O. (2007): Treatment of radius-ulna and tibia fractures with circular external fixator in 19 dogs. Polish Journal of Veterinary Sciences, 10(4): 217-231.
13. Turker, S., Erdogan, S., Ozer, A.Y., Bilgili, H., Deveci, S. (2008): Enhanced efficacy of diclofenac sodium-loaded lipogelosome formulation in intra-articular treatment of rheumatoid arthritis. Journal of Drug Targetting, 16(1): 51-57.
14. Bilgili, H., Atay, O.A., Korkusuz, P., Doral, M.N. (2008): Amelioration of lapine stifle osteoarthritis by treatment with sodium hyaluronate. Medycyna Weterynaryjna, 64(2): 175-178.
15. Ozyurek, A., Leblebicioglu, G., Bilgili, H., Kurum, B., Gedikoglu, G., Atasever, T., Tacal, T., Doral, M.N. (2008): Effects of vascular bundle implantation on autograft, fresh-frozen allograft, and xenograft incorporation in a rabbit model. Orthopedics, 31: 1-9.
16. Captug, O., Bilgili, H., Kurum, B. (2008): Unifocal internal and external bone lengthening with circular external skeletal fixator in 5 dogs. Polish Journal of Veterinary Sciences, 11(2): 155-169.
17. Bilgili, H., Kurum, B., Captug, O. (2008): Use of a circular external skeletal fixator to treat comminuted metacarpal and tibial fractures in six calves. Veterinary Record, 163: 683-688.
18. Bilgili, H., Captug, O. (2009): Correction of the antebrachium deformity by using circular external skeletal fixator in 7 dogs. Polish Journal of Veterinary Sciences, 12: 45-54.
19. Karahan, M.A., Kulacoglu, H., Seker, D., Ergul, Z., Kiziltay, A., Yilmazer, D., Captug, O., Yavuz, A., Serbetci, K., Bilgili, H., Hasirci, N. (2009): How safe is the use of prostetic materials in the repair of abdominal-wall defects in malnourished subjects? Central European Journal of Medicine. 4(3): 331-336.
20. Tasci A, Bilgili H, Altunay H, Gecit MR, Keskin D. (2010): Biomechanical and histological outcome of combined raloxifene-estrogen therapy on skeletal and reproductive tissues. Eur J Pharmacol, 627: 354-361.
21. Erdemli, O., Captug, O., Bilgili, H., Orhan, D., Tezcaner, A., Keskin, D. (2010): In vitro and in vivo evaluation of the effects of demineralized bone matrix or calcium sulfate addition polycaprolactone-bioglass composites. J Mater Sci: Mater Med, 21: 295-308.
22. Haznedaroglu, B.Z., Haznedaroglu, I.C., Walker, S.L., Bilgili, H., Goker, H., Kosar, A., Aktas, A., Captug, O., Kurt, M., Ozdemir, O., Kirazli, S., Firat, H.C. (2010): Ultrastructural and morphological analyses of the in vitro and in vivo hemostatic effects of ankaferd blood stopper. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, (4): 446-453.
23. Ozdemir, G., Bilgili, H. (2011): Alterations in hip angles following of juvenile pubic symphysiodesis in ten dogs with hip dysplasia. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17(3): 393-400.
24. Ulusan, S., Captug-Ozdemir, O., Gul-Sancak, I., Bilgili, H. (2011): Treatment techniques of femoral quadriceps muscle contracture in ten dogs and two cats. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17(3): 401-408.
25. Turhan, N., Bilgili, H., Captug, O., Kurt, M., Shorbagi, A., Beyazit, Y., Kurt, O.K., Kosar, A., Haznedaroglu, I.C. (2011): Evaluation of a haemostatic agent in rabbits. Afr J Tradt Complement Altern Med, 8(1): 61-65.
26. Bilge, O., Doral, M.N., Atesok, K.I., Atay, A.O., Donmez, G., Turhan, E., Uzumcugil, A., Leblebicioglu, G., Kaya, D., Bilgili, H., Sargon, M.F. (2011): The effects of the synovium on chondrocyte growth: an experimental study. Knee Surgery, Sports Traumatolgy and Arthroscopy, DOI: 10.1007/s00167-010-1391.
27. Tasci, A.G., Bilgili, H., Altunay, H., Gecit, M.R., Keskin, D. (2011): Prospective evaluation of vitamin K2, raloxifene and their co-administration in osteoporotic rats. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 43: 270-277.
28. Akturk, O., Tezcaner, A., Bilgili, H., Deveci, M.S., Gecit, M.R., Keskin, D. (2011): Evaluation of sericin/collagen membranes as prospective wound dressing biomaterial. Journal of Bioscience and Bioengineering, (DOI:10.1016/j.jbiosc.2011.05.014).

 

Çağrılı Yurtiçi Bildiriler

Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2000): Ilizarov tekniğinin endikasyonları ve temel uygulama prensipleri. I. Ilizarov Kursu. Kurs kitabı 15-18, 15-17 Eylül 2000, AFYON.
Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2000): Distraksiyon osteogenezisi. I. Ilizarov Kursu. Kurs kitabı 24-32, 15-17 Eylül 2000, AFYON.
Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2000): Ilizarov tekniği ile kırık sağaltımı. I. Ilizarov Kursu. Kurs kitabı 40-45, 15-17 Eylül 2000, AFYON.
Bilgili, H. (2005): Atlarda tırnak bakımı ve nallama. Ulusal Atçılık Sempozyumu. 18-20 Eylül 2005 ANKARA, Sempozyum kitabı, 66-69.
Bilgili, H. (2005): Atlarda ortopedik bozuklukların nallama ile düzeltilmesi. Ulusal Atçılık Sempozyumu. 18-20 Eylül 2005 ANKARA, Sempozyum kitabı, 70-72.
Bilgili, H. (2007): Köpeklerde dirsek eklemi displazisi. 2. TSAVA Anadolum Continuing Education Congress, 2-3 November 2007, İSTANBUL, Kongre kitabı, 91-94.

 

Yurtiçi Bildiriler

1. Olcay, B., Sağlam, M., Bilgili, H. (1992): Bir köpekte karşılaşılan bilateral carpal hyperextension olgusu ve operatif sağaltımı. 3. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 83-91. sayfa, 25-27 Haziran 1992, İSTANBUL.
2. Aslanbey, D., Bilgili, H. (1994): Köpeklerde quadriceps kontraktürü olgularında operatif sağaltım. 4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 19. sayfa, 16-18 Haziran 1994, Ürgüp/NEVŞEHİR.
3. Sağlam, M., Alkan, Z., Bilgili, H., Kaya, A., Baran, V., Kutsal, O. (1994): Evcil karnivorların ağız boşluğu ve çevresindeki papillomatosis olgularının levamisol uygulamaları ile sağaltımı üzerine klinik gözlemler. 4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 41. sayfa, 16-18 Haziran 1994, Ürgüp/NEVŞEHİR.
4. Sağlam, M., Bilgili, H. (1994): Bir köpekte karşılaşılan mandibula kırığının titanyum plak ile operatif sağaltımı. 4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 42. sayfa, 16-18 Haziran 1994, Ürgüp/NEVŞEHİR.
5. Aslanbey, D., Bilgili, H. (1994): Mini-titanium plaklarnı karnivorların ekstremite kemiklerinde ekleme yakın kırıklarının sağaltımında osteosentez materyali olarak kullanım olanaklarının araştırılmasında alınan ilk sonuçlar. 4. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 21. sayfa, 16-18 Haziran 1994, Ürgüp/NEVŞEHİR.
6. Bilgili, H. (1996): Mini-titanium plakların karnivorların ekstremite kemiklerinde ekleme yakın kırıklarında osteosentez aracı olarak kullanım olanaklarının araştırılması. 5. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 32. sayfa, 26-28 Haziran 1996, Sarıkamış/KARS.
7. Yıldız, C., Bahçe, M., Tunay, S., İde, T., Bilgili, H., Başbozkurt, M., Oğur, G., Gür, E. (1998): Otolog kondrosit transplantasyonu. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri. I. Deneysel ve Klinik Araştrıma Kongresi ve Workshop’u, Kongre Kitabı 119. sayfa, 18-21 Mayıs 1998, KAYSERİ.
8. Olcay, B., Sağlam, M., Bilgili, H. (1998): Kedi ve köpeklerde omuz çıkıklarının operatif sağaltımları. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 44-47. sayfa, 25-28 Mayıs 1998, ELAZIĞ.
9. Bilgili, H., Yıldırım, M., Olcay, B. (1998): Köpek tibialarında sirküler eksternal fiksatör uygulamalarında pin dibi enfeksiyon komplikasyonu. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 160-163. sayfa, 25-28 Mayıs 1998, ELAZIĞ.
10. Olcay, B., Bilgili, H., Kürüm, B. (1998): Bir buzağıda parçalı diafizer metacarpus kırığının Ilizarov’un sirküler eksternal fikzasyon sistemi ile sağaltımı. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 169-171. sayfa, 25-28 Mayıs 1998, ELAZIĞ.
11. Olcay, B., Bilgili, H., Kürüm, B. (1998): Bir buzağıda parçalı diafizer metacarpus kırığının Ilizarov’un sirküler eksternal fikzasyon sistemi ile sağaltımı. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Kongre Kitabı 451-452. Sayfa, 20-22 Ekim 1998, KONYA.
12. Bilgili, H., Aslanbey, D. (1998): Kedi ve köpeklerde uzun kemiklerin distal epifizer bölge kırıklarının sağaltım seçenekleri üzerine klinik araştırmalar. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Kongre Kitabı 453-456. Sayfa, 20-22 Ekim 1998, KONYA.
13. Olcay, B., Bilgili, H., Kürüm, B. (1999): Buzağılarda uzun kemik kırıklarının Ilizarov’un sirküler eksternal fikzasyon sistemi ile sağaltımı üzerine klinik araştırmalar. I. Ulusal Buiatri Kongresi, Kongre Kitabı 141-142. Sayfa, 20-22 Ekim 1999, ANKARA.
14. Olcay, B., Bilgili, H., Kürüm, B. (2000): Ilizarov tekniğinin tarihçesi. I. Ilizarov Kursu. Kurs kitabı 6-10, 15-17 Eylül 2000, AFYON.
15. Olcay, B., Bilgili, H., Kürüm, B. (2000): Ilizarov apareyinin parçaları. I. Ilizarov Kursu. Kurs kitabı 11-14, 15-17 Eylül 2000, AFYON.
16. Çakır, A., Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2000): Ilizarov tekniğinde radius-ulna ve tibia için güvenli anatomik pin geçme düzeyleri. I. Ilizarov Kursu. Kurs kitabı 19-23, 15-17 Eylül 2000, AFYON.
17. Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2000): Ilizarov apareyinin biyomekaniği. I. Ilizarov Kursu. Kurs kitabı 33-39, 15-17 Eylül 2000, AFYON.
18. Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2000): Kırık sağaltımı ve anguler deformite düzeltilmesinde Ilizarov tekniği’nin kullanılması: 9 klinik olgu. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000, BURSA, Kongre kitabı 99-100.
19. Bilgili, H., Kürüm, B., Aslanbey, D. (2000): Diz bağ yaralanmaları: 55 köpek ve 16 kedide klinik çalışma. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000, BURSA, Kongre kitabı 105-106.
20. Atay, A., Bilgili, H., Kürüm, B., Doral, M. (2000): Parsiyel anterior cruciate ve tam medial collateral ligament rupturu oluşturulan olgularda biomekaniksel araştırma: Tavşan diz ekleminde deneysel çalışma. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000, BURSA, Kongre kitabı 123-124.
21. Bilgili, H., Kürüm, B., Aslanbey, D. (2000): Bir köpekte distal epifizer büyüme plağının erken kapanması olgusu. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000, BURSA, Kongre kitabı 141-142.
22. Bilgili, H., Kürüm, B., Aslanbey, D. (2000): Triple pelvik osteotomi tekniği ve iki köpekte uygulanması. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000, BURSA, Kongre kitabı 143-144.
23. Bilgili, H., Öztürk, H., İde, T. (2000): Vida delik sayısının kemik kan dolaşımına etkisinin elektromagnetik kan akım ölçer ile izlenmesi: Tavşan femurlarında deneysel çalışma. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000, BURSA, Kongre kitabı 163-164.
24. Atay, A., Bilgili, H., Doral, MN., Olcay, B. (2000): Osteoartritte eklem içi hyaluronik asit uygulaması: Tavşan dizlerinde deneysel çalışma. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000, BURSA, Kongre kitabı 165-166.
25. Giray, B., Bilgili, H. (2000): Üç farklı bio-implantın (Biocoral, Biogran ve Tutoplast) kemik defektlerinde iyileşmeye etkilerinin karşılaştırılması: Tavşan mandibula modelinde deneysel çalışma. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000, BURSA, Kongre kitabı 167-168.
26. Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2000): İki köpekte antebrachium deformitesinin Ilizarov tekniğinin farklı iki yöntemi ile düzeltilmesinin karşılaştırmalı olarak araştırılması. VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-28 Ekim 2000, BURSA, Kongre kitabı 169.
27. Leblebicioğlu, G., Özyürek, A., Bilgili, H., Gedikoğlu, G., Doral, M., Atay, Ö.A., Atasever, T., Tacal, T. (2001): Lunatomalazide vasküler demet implantasyonu için alternatifler. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim 2001, Belek-Antalya, Kongre kitabı, 137-145.
28. Atay, Ö.A., Doral, M., Tetik, O., Leblebicioğlu, G., Bilgili, H., Akkaya, T., Akarcalı, İ. (2001): İç yan bağ yırtıklarıyla birlikte görülen kısmi ÖÇB yırtıklarının doğal seyri. XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 24-29 Ekim 2001, Belek-Antalya, Kongre kitabı, 25-26.
29. Kerman, G., Bilgili, H., Kürüm, B., Yardımcı, C., Soysal, Y., Deveci, S., Yıldız, C., Bahçe, M. (2002): Otolog kondrosit hücre transplantasyonu: Köpek diz ekleminde klinik ve deneysel çalışma. 4. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma Kongresi. 9-11 Mayıs 2002, İSTANBUL, Kongre kitabı 40.
30. Kerman, G., Yardımcı, C., Pişkin, E., Bilgili, H. (2002): İki farklı ön çapraz bağ onarım tekniğinin biyomekanik karşılaştırması: Tavşan diz ekleminde deneysel çalışma. 4. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma Kongresi. 9-11 Mayıs 2002, İSTANBUL, Kongre kitabı 41
31. Leblebicioğu, G., Özyürek, A., Bilgili, H., Kürüm, B., Gedikoğlu, G., Doral, M.N., Atay, A., Atasever, T., Tacal, T. (2002): Tibia defektlerinde vasküler demet implantasyonunun otogreft, allogreft ve ksenogreft inkorporasyonuna etkisinin radyografik, MRI, sintigrafik ve histolojik olarak değerlendirilmesi: Tavşanlarda deneysel çalışma. 8. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 3-6 Temmuz 2002 VAN, Kongre kitabı 53-54.
32. Atilla, B., Çalış, S., Yenice, İ., Çağlar, Ö., Bilgili, H., Kürüm, B., Özalp, M., Tokgözoğlu, A.M., Alpaslan, A.M. (2002): Biyobozunur materyaller ile hazırlanan teikoplanin içeren mikropartiküler sistemli implantların in vitro ve in vivo değerlendirilmesi. 8. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 3-6 Temmuz 2002 VAN, Kongre kitabı 51-52.
33. Bilgili, H., Yıldız, C., Kürüm, B, Yardımcı, C, Bahçe, M, Soysal, Y, Deveci, S, Kerman, G. (2002): Otolog kondrosit implantasyonu ile osteokondral defektlerin sağaltım olanaklarının araştırılması: Köpek diz ekleminde klinik çalışma. 8. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 3-6 Temmuz 2002 VAN, Kongre kitabı 129-130.
34. Bilgili, H., Yardımcı, C., Kürüm, B. (2003): Dört köpekte Ilizarov metodu ile unifokal internal ve eksternal kemik uzatması. II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 10-13 Nisan 2003, BURSA, Kongre kitabı 136.
35. Bilgili, H., Zoltan, D. (2003): Ilizarov metodu ile köpeklerde kırık sağaltımında bilgisayarlı tomografi ve radyografi eşliğinde preoperatif planlama ve alınan sonuçların değerlendirilmesi. II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 10-13 Nisan 2003, BURSA, Kongre kitabı 140.
36. Atay, A.Ö., Bilgili, H., Akkaya, T., Aydıngöz, Ü., Doral, M.N. (2004): Ön çapraz bağ onarımı sonrasında tünel genişlemesine immobilizasyonun etkisi.: Köpek diz ekleminde deneysel çalışma. 9. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 22-25 Eylül 2004 ANTALYA, Kongre kitabı 84-85.
37. Bilgili, H., Kürüm, B., Yardımcı, C., Korkusuz, F., Akın, S., Korkusuz, P., Çaptuğ, Ö. (2004): İki farklı kırık fikzasyon tekniğinin kallus dokusuna ve mineral yoğunluğuna etkilerinin tavşan femur modelinde araştırılması. 9. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 22-25 Eylül 2004 ANTALYA, Kongre kitabı 131-132.
38. Bilgili, H., Çağtuğ, Ö., Dioszegi, Z., Zsolt, K. (2004): Manuflex® (Tek kullanımlık-Disposible) eksternal fiksatörü ile ortopedik problemlerin sağaltımı: 7 kedi ve 8 köpekte klinik çalışma. 9. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 22-25 Eylül 2004 ANTALYA, Kongre kitabı 141-142.
39. Bilgili, H., Özyıldız, Z., Kutsal, O. (2004): Malignant histiocytosis in a German shepherd dog. 2nd Veterinary Pathology Congress. 6-10 September 2004, Nevsehir/TURKEY, Congress Book page 136.
40. Bilgili, H., Çaptuğ, Ö., Kürüm, B. (2006): Quadriceps kas kontraktürü: 8 köpek ve 2 kedide klinik çalışma. III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 18-21 Mayıs 2006 BURSA, Kongre kitabı 179.
41. Çaptuğ, Ö., Özdemir, G., Bilgili, H. (2006): Kilitli intrameduller çivileme tekniği ile kırık sağaltımı: 5 kedide klinik çalışma. III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 18-21 Mayıs 2006 BURSA, Kongre kitabı 194.
42. Çaptuğ, Ö., Kürüm, B., Bilgili, H. (2006): Radius-Ulna ve tibia kırıklarının sirküler eksternal fiksasyon sistemi ile sağaltımı: 9 kedide klinik çalışma. III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 18-21 Mayıs 2006 BURSA, Kongre kitabı 200.
43. Çakıroğlu, H., Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): 6 Köpekte travmatik kalça luksasyonu sağaltımında Gata-Fix eksternal fiksatörü’nün kullanım olanaklarının araştırılması. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2005, İSTANBUL, Kongre kitabı O-9.
44. Bilgili, H., Dioszegi, Z., Çaptuğ, Ö., Csebi, P. (2006): 5 Köpekte Ilizarov metodu ile kırık sağaltımında radyografi ve bilgisayarlı tomografi eşliğinde detaylı preoperatif planlama. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2005, İSTANBUL, Kongre kitabı O-10.
45. Çaptuğ, Ö., Kürüm, B., Bilgili, H. (2006): 9 Kedide Radius-Ulna ve tibia kırıklarının BİLGİLİ-SEF sistemi ile sağaltımı üzerine klinik çalışmalar. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2005, İSTANBUL, Kongre kitabı O-11.
46. Çaptuğ, Ö., Özdemir, G., Bilgili, H. (2006): 5 Kedide kilitli intramedüller çivileme tekniği ile kırık sağaltımı. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2005, İSTANBUL, Kongre kitabı O-12.
47. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): Köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarının sağaltımında tuberositas tibia’yı öne taşıma tekniği (TTA): 7 Köpekte klinik çalışma. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2005, İSTANBUL, Kongre kitabı O-13.
48. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): 2 Köpekte menteşeli tipte Ilizarov’un sirküler eksternal fiksatörü ile tarsal artrodez. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2005, İSTANBUL, Kongre kitabı P-23.
49. Bilgili, H., Kürüm, B., Çaptuğ, Ö. (2006): 7 Buzağıda Ilizarov metodu ile metacarpus ve tibia kırıklarının sağaltımı. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2005, İSTANBUL, Kongre kitabı P-24.
50. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): 2 Köpekte protez-ortez uygulaması. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2005, İSTANBUL, Kongre kitabı P-25.
51. Bilgili, H., Çaptuğ, Ö., Özdemir, G. (2006): Juvenil Pubik Simfizyodezis operasyonlu 10 köpekte kalça eklemlerinin radyografi ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi. X. Ulusal VeterinerCerrahi Kongresi, 9-10 Kasım 2005, İSTANBUL, Kongre kitabı P-39.
52. Adabağ, C., Bilgili, H., Adabağ, A., Çetinkaya, A., Çaptuğ, Ö. (2005): Tavşan diz ekleminde oluşturulan osteoartritde noltrex kullanımı üzerine deneysel çalışma. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 39(2): 121-122.
53. Bilgili, H., Çaptuğ, Ö., Dioszegi, Z., Zsolt, K. (2007): 15 köpek ve 12 kedide manuflex eksternal fiksatörü ile ortopedik problemlerin sağaltımı. 2. TSAVA Anadolum Continuing Education Congress, 2-3 November 2007, İSTANBUL, Kongre kitabı 128.
54. Özdemir, G., Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2007): Kalça displazili genç köpeklerde pubik simfizyodezis sonrası kalça eklem açısının değerlendirilmesi. 2. TSAVA Anadolum Continuing Education Congress, 2-3 November 2007, İSTANBUL, Kongre kitabı 128-129.
55. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2007): 27 köpek ve 11 kedide kırık sağaltımında bandaj uygulamaları. 2. TSAVA Anadolum Continuing Education Congress, 2-3 November 2007, İSTANBUL, Kongre kitabı, 135-136.
56. Çaptuğ, Ö., Sarı, H., Bilgili, H. (2007): 132 olguda (85 köpek ve 47 kedi) kırık fiksasyonu komplikasyonları. 2. TSAVA Anadolum Continuing Education Congress, 2-3 November 2007, İSTANBUL, Kongre kitabı, 136.
57. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2008): Ön çapraz bağ kopuğunun Tuberositas tibia’yı öne taşıma tekniği ile sağaltımı. 3. TSAVA Anadolum Continuing Education Congress, 10-11 November 2008, İSTANBUL, Kongre kitabı, 141.
58. Duman, S.S., Korkusuz, P., Bilgili, H., Hıncal, A.A., Şenel, S. (2004): Kemik defektlerinin tedavisinde oksiterasiklin hidroklorür yüklü kitosan taşıyıcı sistemlerin kullanılması. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 18-21 Mayıs 2004, Kongre kitabı, 71.
59. Ulusan, S., Çaptuğ-Özdemir, Ö., Bilgili, H. (2010): Köpeklerde kinetik force plate yürüme analizi ve workshop. I. Veterier Bilimleri Öğrenci Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 14-16 Ekim 2010, ANKARA, Kongre kitabı, 53-56.

 

Yurtdışı Bildiriler

1. Utkan, A., Bilgili, H., Tümöz, M.A., Koşar, U. and Olcay, B. (1996): Can greenstick fracture produce scoliosis?: An experimental study in rabbits. Socity International of Research Orthopaedics and Traumatology, 7th World Congress, Congress Book 95. p, 16-19 August 1996, Amsterdam/NETHERLANDS.
2. Utkan, A., Orhun, S. and Bilgili, H. (1997): Experimental study of the histopathological effects of periarticular and peritendinous contrast media injections in rabbits. European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, IIIrd. Congress, Abstracts of Posters and Videos Book 1158. p, 24-27 April 1997, Barcelona/SPAIN.
3. Özkan, S.B., Can, D., Bilgili, H., Söylev, M.F., Arsan, A.K., Üstün, H. (1997): The effect of Doksorubicin on extraocular muscle: An experimental study. 24th European Strabismoligical Association Congress, Congress Book 434-440. pp, September, Vilamoura /PORTUGAL.
4. Bilgili, H., İde, T., Yıldız, C., Orhun, S., Pekcan, M., Aslanbey, D. (1998): Comparative study on the effect of wire, polydioxanone and mini plate osteosynthesis materials on healing of mandibular fractures: An experimental study in rabbits. 31th Voorjaarsdagen Annual International Veterinary Congress, 24-26 April 1998, Amsterdam/NETHERLANDS.
5. Bilgili, H., Yıldırım, M., Olcay, B., (1998): The complication of pin tract infection caused by using Ilizarov’s circular external fixator on tibia of dogs. 31th Voorjaarsdagen Annual International Veterinary Congress, 24-26 April 1998, Amsterdam/NETHERLANDS.
6. Yıldız, C., Bilgili, H., Bahçe, M., Başbozkurt, M., Aslanbey, D., Gür, E. (1998): Two different in-vitro methods for chondrocyte proliferation: An experimental study on rabbit stifle joint cartilage. 31th Voorjaarsdagen Annual International Veterinary Congress, 24-26 April 1998, Amsterdam/NETHERLANDS.
7. Yıldız, C., Bilgili, H., Bahçe, M., Başbozkurt, M., Aslanbey, D., Gür, E. (1999): Repair of osteochondral defects in the rabbit knee joint with autologous chondrocyte transplantation. 32th Voorjaarsdagen Annual International Veterinary Congress, 23-25 April 1999, Amsterdam/NETHERLANDS, Congress proceedings p. 73.
8. Bilgili, H., Aslanbey, D. (1999): The use of mini plate fixation system in the repair of fractures in dogs and cats. 32th Voorjaarsdagen Annual International Veterinary Congress, 23-25 April 1999, Amsterdam/NETHERLANDS.
9. Olcay, B., Bilgili, H., Kürüm, B. (1999): The application of Ilizarov’s circular external fixation system in veterinary orthopaedics: Five clinical cases. 32th Voorjaarsdagen Annual International Veterinary Congress, 23-25 April 1999, Amsterdam/NETHERLANDS.
10. Bilgili, H., Orhun, S., Aslanbey, D. (1999): Comparative study on the effect of wire, polydioxanone and mini plate osteosynthesis materials on healing of mandibular fractures: An experimental study in rabbits. 8th European Congress of Veterinary Dentistry (EVDS), Congress Book , 22-23 September, Lyon/FRANCE.
11. Erler, K., Bilgili, H., Atesalp, S., Başbozkurt, M., Gür, E., (1999): Promotion of the distraction osteogenesis by percutaneous injection of allogen demineralised bone matrix and autogenous bone marrow: An experimental study in tibia of dog. 24th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 23-26 September 1999, Lyon/FRANCE.
12. Olcay, B., Bilgili, H., Kürüm, B. (1999): Application de technique d’Ilizarov en orthopedie veterinaire. 24th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 23-26 September 1999, Lyon/FRANCE.
13. Sağlam, M., Bilgili, H., Candaş, A., Kürüm, B. (2000): Treatment of ulnar fracture with dislocation of caput radii (Monteggia lesion) in 2 dogs and 3 cats. 25th WSAVA-6th FECAVA Congress, Congress Book 505 pp., 25-29 April 2000, Amsterdam/ NETHERLANDS.
14. Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2000): The use of Ilizarov’s circular external fixation system in veterinary orthopaedics in 4 dogs. 25th WSAVA-6th FECAVA Congress, Congress Book 502 pp., 25-29 April 2000, Amsterdam/NETHERLANDS.
15. Bilgili, H., Aslanbey, D. (2000): Quadriceps contracture in 8 dogs. 25th WSAVA-6th FECAVA Congress, Congress Book 513 pp., 25-29 April 2000, Amsterdam/ NETHERLANDS.
16. Bilgili, H., Kürüm, B. (2000): Clinical research of the treatment of mandible and maxilla fractures by mini plate fixation system in dogs and cats. 25th WSAVA-6th FECAVA Congress, Congress Book 519 pp., 25-29 April 2000, Amsterdam/NETHERLANDS.
17. Kelse, H, Bayari, S, Ide, S, Bilgili, H. (2001): The effect of sterilisation on bone: X-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy study. First Helenic-Turkish International Physics Conference. Abstracts Book page 165. 10th-15th September 2001, Bodrum/TURKEY and Kos/GREECE.
18. Bilgili, H., Kürüm, B. (2001): Correction of the antebrachium deformity by using two different applications of Ilizarov Technique in 2 dogs. 7th Federation of European Companion Animal Veterinary Association Congress (FECAVA), Congress Book 12-13 pp, 25-28 October 2001, Berlin/GERMANY.
19. Atilla, B., Tokgozoglu, A.M., Calis, S., Yenice, I., Caglar, O., Ozalp, M., Bilgili, H., Alpaslan, A.M. (2002): Controlled delivery of Teicoplanin from an intarticular biodegradable microparticulate system: In vitro / in vivo evaluation. American American Academy of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting, Congress Book 458-459 pp. 13th-17th February 2002, Dallas, Texas/USA.
20. Erdoğan, S., Volkan, B., Caner, B., Bilgili, H., Özer, A. Y. (2002): Particulate drug delivery systems in diagnosis of venous thrombosis. 7th European Symposium on Controlled Drug Delivery. Abstract Book 109-111 pp, 3-5 April 2002, Noordwijk/NETHERLANDS.
21. Leblebicioğlu, G., Özyürek, A., Bilgili, H., Kürüm, B., Gedikoğlu, G., Doral, M. (2002): The effects of vascular bundle implantation in tibia defects on autograft, allograft and xenograft incorporation. Voorjaarsdagen International Veterinary Congress, Congress Scientific Proceedings 239 pp., 26-28 April 2002, Amsterdam/NETHERLANDS.
22. Erdoğan, S., Özer, A. Y., Caner, B., Bilgili, H. (2002): Localisation of deep vein thrombosis using drug delivery system containing radioactive streptokinase. 8th Liposome Research Days Conference. Abstract Book 57 p., 21-24 May 2002, Berlin/GERMANY.
23. Bilgili, H., Kürüm, B., Olcay, B. (2002): Treatment of long bone fractures in calves by Ilizarov technique. 1st World Orthopaedic Veterinary Congress. Congress Book page 118. 5th-8th September 2002, Munich/GERMANY.
24. Atilla, B., Tokgözoğlu, A.M., Çalış, S., Yenice, İ., Çaglar, Ö., Özalp, M., Bilgili, H., Alpaslan, A.M. (2002): Controlled delivery of Teicoplanin from an intarticular biodegradable microparticulate system: In vitro / in vivo evaluation. 1st World Orthopaedic Veterinary Congress. Congress Book page 118. 5th-8th September 2002, Munich/GERMANY.
25. Yucel, T., Onerci, M., Bilgili, H., Tunca, R. (2002): Role of periosteum of rabbit sinus mucosa. 19th Congress of European Rhinologic Society. Congress Book page 101. Ulm/GERMANY.
26. Bilgili, H., Dioszegi, Z., Csebi, P. (2003): Preoperative planning by computed tomography and radiography for treatment of fractures with Ilizarov method in dogs. 28th World Small Animal Veterinary Association Congress. Congress Book page 730. 24-27 October 2003, Bangkok/THAILAND.
27. Giray, B., Bilgili, H., Aktas, A. (2003): Tavşan modelinde üç farklı implant materyalinin kemik iyileşmesi üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Congress Book page 50. 4-8 June 2003, Antalya/TURKEY.
28. Bilgili, H., Kurum, B. (2004): Treatment of orthopaedic problems with Ilizarov’s Method in 23 dogs and 5 cats. 3rd Meeting of the A.S.A.M.I. International. Congress Book page 497. 27-29 May 2004, Istanbul/TURKEY.
29. Kurum, B., Bilgili, B. (2004): Treatment of long bone fractures in 5 calves by Ilizarov Method. 3rd Meeting of the A.S.A.M.I. International. Congress Book page 501. 27-29 May 2004, Istanbul/TURKEY.
30. Duman, S. S., Korkusuz, P., Bilgili, H., Hıncal, A. A., Şenel, S. (2004): Oxytetracycline hydrochloride incorporated gel and sponges: Formulation and preliminary in vivo studies. Controlled Release Society 31st Annual Meeting and Exposition. Congress Book page 664. 12-16 June 2004, Honolulu, Hawai/USA.
31. Duman, S. S., Korkusuz, P., Bilgili, H., Sargon, M., Hıncal, A. A., Şenel, S. (2004): Chitosan and alginate scaffolds for tissue regeneration. Ecvhis 6th International Conference of European Chitin Society. 31 August-3 September 2004, Ponzan/POLAND.
32. Türker, N.S, Erdoğan, S., Özer, A.Y., Ergün, E.L., Tuncel, M., Bilgili, H., Çaptuğ, Ö. (2004): Scintigraphic imaging of radiolabelled liposome/noisome/lipogelosome and niogelosome formulations in rabbits with mono-articular arthritis. The 4th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP 2004). Congress Book page 22. 20-22 September 2004, İstanbul/TURKEY.
33. Bilgili, H., Dioszegi, Z., Captug, O., Zsolt, K. (2004): Treatment of orthopaedic problems with Manuflex® disposable external fixator: clinical study on 7 cats and 8 dogs. 12th European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology Congress (ESVOT). Congress Book page 213. 9-12 September 2004, Munih/GERMANY.
34. Atay, A. O., Bilgili, H., Akkaya, T., Aydıngöz, U., Doral, M. N. (2004): Role of immobilization on tunnel enlargement after anterior cruciate ligament reconstruction. 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA. Congress Book page 48. 6-9 October 2004, Rodos/GREECE.
35. Bilgili, H., Yardımcı, C., Kürüm, B. (2004): Unifocal internal and external bone lengthening with Ilizarov method in 4 dogs. 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA. Congress Book page 124. 6-9 October 2004, Rodos/GREECE.
36. Bilgili, H., Kürüm, B., Yardımcı, C., Korkusuz, F., Akın, S., Korkusuz, P., Çaptuğ, Ö. (2005): Examination of the effects of two different fixation techniques on callus tissue density and mineral content in femur model of rabbits. The 1st International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and 5th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR). Congress Proceedings page 238. 10-13 May 2005, Shahrekord University/IRAN.
37. Bilgili, H., Kürüm, B., Yardımcı, C., Çetinkaya, M. A., Çaptuğ, Ö. (2005): Non-surgical management of fractures in 27 dogs and 11 cats. The 1st International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and 5th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Radiology (ISVSAR). Congress Proceedings page 243. 10-13 May 2005, Shahrekord University/IRAN.
38. Bilgili, H., Çaptuğ, Ö. (2005): Treatment of quadriceps contracture in 8 dogs and 2 cats. National Conference with International Participation. 2-3 June, 2005, Stara Zagora/BULGARIA.
39. Bilgili, H., Kürüm, B., Çaptuğ, Ö. (2005): Treatment of hip dysplasia with triple pelvic osteotomy (TPO) in 23 dogs. National Conference with International Participation. 2-3 June, 2005, Stara Zagora/BULGARIA.
40. Tasci, A.G., Bilgili, H., Altunay, H., Erler, K., Gecit, M. R., Keskin, D. S. (2005): Biomechanical and histological evaluation of estrogen, raloxifen, vitamin K2 and their combinations in the treatment of osteoporotic bone. International Society of Biomechanics (ISB) XXth Congress-29th Annual Meeting of the American Society of Biomechanics (ASB). 31 July-5 August 2005, Cleveland, Ohio/USA.
41. Bilgili, H., Kürüm, B., Çaptuğ, Ö. (2006): Pre- and postoperative measurements of hip angles after treatment with two different triple pelvic osteotomy plates in 23 dogs. Voorjaarsdagen 2006 European Veterinary Congress, 20-22 April 2006, Amsterdam/NETHERLANDS. Proceedings page 76.
42. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H., Kürüm, B., Yardımcı, C. (2006): Non-surgical management of fractures in 27 dogs and 11 cats. Voorjaarsdagen 2006 European Veterinary Congress, 20-22 April 2006, Amsterdam/NETHERLANDS. Proceedings page 76.
43. Bilgili, H., Kürüm, B., Yardımcı, C., Korkusuz, F., Akın, S., Korkusuz, P., Çaptuğ, Ö. (2006): Examination of callus tissue density and mineral content in femur model of rabbits. Voorjaarsdagen 2006 European Veterinary Congress, 20-22 April 2006, Amsterdam/NETHERLANDS. Proceedings page 43.
44. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H., Çakıroğlu, H. (2006): Treatment of traumatic coxofemoral luxation with Gata-Fix external skeletal fixator. Voorjaarsdagen 2006 European Veterinary Congress, 20-22 April 2006, Amsterdam/NETHERLANDS. Proceedings page 56.
45. Turker, S., Erdogan, S., Ozer, A.Y., Ergun, E.L., Tuncel, M., Bilgili, H., Deveci, S. (2006): Scintigraphic imaging of radiolabelled drug delivery systems in rabbits with arthritis. 13th European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology Congress (ESVOT), 7-10 September 2006, Munich/GERMANY. Proceedings page 209.
46. Bilgili, H., Cakiroglu, H., Captug, O. (2006): Treatment of traumatic coxofemoral luxation with a new type external skeletal fixator GATA-FIX in 4 dogs. 13th European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology Congress (ESVOT), 7-10 September 2006, Munich/GERMANY. Proceedings page 216.
47. Saglam, M., Alkan, Z., Bilgili, H., Kaya, A., Baran, V., Yildirim, M. Z., Kutsal, O. (2006): Levamisole treatment of “papillomatosis” in dogs. National Conference with International Participation. 2-3 June, 2006, Stara Zagora/BULGARIA.
48. Erdemli, O., Captug, O., Bilgili, H., Tezcaner, A., Keskin, D. (2007): Biocompatibility and biomechanical properties of new polycaprolactone-bioglass based bone implant materials. Trento Innovation Conferences in Materials Engineering.1st Meeting Advances in Polymers, Composites and Biomaterials. 16-19 December 2007, Trento/ITALY, Conference book page 100.
49. Karahan, M.A., Seker, D., Kiziltay, A., Serbetci, K., Yilmazer, D., Captug, O., Doner, C., Bilgili, H., Kulacoglu, H., Hasirci, N. (2008): The use of PP mesh in repair of abdominal wall defects in malnourished subjects. Hernia Update 2008, 12-16 March 2008, Scottsdale, Arizona, U.S.A.
50. Tasci, A., Bilgili, H., Captug, O., Altunay, H., Hasimi, A., Gecit, M.R., Sendil-Keskin, D. (2008): The additive effects of estrogen and raloxifene combination on tibial strength and uterus integrity: in vivo study with ovariectomized rats. 14th European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology Congress. 10-14 September 2008, Munih/GERMANY, Congress Book page 286.
51. Turker, S., Ozer, A.Y., Kutlu, B., Nohutcu, R., Bilgili, H., Öztürk, D., Özalp, M., Sungur, A. (2010): Gamma irradiation studies on bone grafts-II. The 9th Meeting of The Ionizing Radiation & Polymers Symposium (IRAP 2010), 25-29 October 2010, University of Maryland, USA.
52. Ozdemir, O., Ulusan, S., Mutluay, D., Bilgili, H. (2010): Treatment od radius-ulna and tibia fractures using by circular external skeletal fixation system in 9 cats. 3rd World veterinary Orthopaedic Congress, ESVOT-VOS, 15th ESVOT Congress, 15-18 September 2010, Bologna-ITALY, 623-624.
53. Adabag, C., Bilgili, H., Adabag, A., Ozdemir, O., Ulusan S., Mutluay, D. (2010): Experimental study with the use of Noltrex in osteoarthritis induced on the knee of rabbits. 3rd World veterinary Orthopaedic Congress, ESVOT-VOS, 15th ESVOT Congress, 15-18 September 2010, Bologna-ITALY, 693.
54. Bilgili, H. (2011): Alterations in hip angles following juvenile pubic symphsiodesis in 10 dogs with hip dysplasia. 44th European Veterinary Confrence Voorjaarsdagen, 27-29 April 2011, Amsterdam-NETHERLANDS, 254.

 

Katıldığı Projeler

1. Aslanbey, D., Bilgili, H. (1993): Mini-titanium plakların karnivorların ekstremite kemiklerinde ekleme yakın kırıklarının sağaltımında osteosentez aracı olarak kullanım olanaklarının araştırılması (Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü’nün 93.30.00.15 nolu projesi-Tamamlandı).
2. Başbozkurt, M., Erler, K., Solakoğlu, C., Bilgili, H. (1997): Demineralize kemik matriksi ve kemik iliğinin perkutan enjeksiyonları ile distraksiyon osteogenezisinin hızlandırılması: Köpeklerde deneysel çalışma. (Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin AR-97/10 nolu projesi-Tamamlandı).
3. Erler, K., Solakoğlu, C., Bilgili, H. (1997): Masif diafizer allogreft kemik transplantasyonunda allogreft-konakçı birleşim bölgesine epifizer büyüme plağının transplantasyonu ile kal dokusu oluşumunun indüklenmesi: Köpek femurlarında deneysel çalışma (Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin AR-97/13 nolu projesi-Tamamlandı).
4. Tunay, S., Baydar, M.L., Yıldız, C., Yanmış, İ., Bahçe, M., Bilgili, H. (1997): Osteoartritis’de artroskopik laser, intraartiküler hyaluronik asit, siynovial sıvı ve kondrosit transplantasyonu uygulamalarının osteokondral dokulara etkilerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması: Tavşan dizlerinde deneysel çalışma (Gülhane Askeri Tıp Akademisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin 97/15 nolu projesi-Tamamlandı).
5. Özdiler, E., Bilgili, A., Gökalp, H., Bilgili, H., Koru, H., Berki, A. (1998): Temporamandibular eklemdeki osteoblastik faaliyetin elektromagnetik alan altındaki kobaylarda incelenmesi (Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü’nün 97020011 nolu projesi-Tamamlandı).
6. Uslu, M.M., Güney, Ş., Bozdoğan, Ö., Olcay, B., Kaya, Ü., Bilgili, H., Korkusuz, F. (1998): Segmenter kemik defektlerinde şok dalgalarının etkisi: Tavşan radiusunda deneysel çalışma (TÜBİTAK SBAG-AYD-222 nolu projesi-Tamamlandı).
7. Bilgili, H., Yıldız, C., Bahçe, M., Kürüm, B., Gür, E. (2000): Otolog kondrosit transplantasyonu ile osteokondral defektlerin sağaltım olanaklarının araştırılması: Köpek diz ekleminde klinik çalışma (Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü’nün 2000.08.10.002 nolu projesi-Tamamlandı).
8. Korkusuz, F., Hasırcı, V., Yıldız, C., Köse, G., Bahçe, M., Bilgili, H., Soysal, Y. (2001): Yapay kıkırdak oluşturulmasında üç boyutlu biyopolimerik yapıların kullanılması (TÜBİTAK MISAG-158 nolu projesi-Tamamlandı).
9. Çalış, S., Yenice, İ., Atilla, B., Çağlar, Ö., Bilgili, H., Özalp, M., Tokgözoğlu, A.M., Alpaslan, A.M. (2001): Ortopedide kullanılan biyoparçalanır polimerler ile hazırlanan Teikoplanin içeren mikropartiküler sistemli implantların formülasyonu ve in vitro / in vivo değerlendirilmesi üzerine araştırmalar. (Eczacıbaşı Scientific Research and Award Fund (Turkey) and Dupont Merck (USA) Projesi-Tamamlandı).
10. Başal, N., Giray, B., Bilgili, H. (2002): Deneysel kemik içi defektlerin rejenerasyonunda solventlerle dehidrate edilmiş kemik greftinin, demineralize kemik matriksinin yalnız ve bovin perikardı ile kombine kullanımlarının histopatolojik olarak karşılaştırmalı incelenmesi. (Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu-Tamamlandı).
11. Bilgili, H., Korkusuz, F., Korkusuz, P., Akın, S., Kürüm, B., Yardımcı, C., Hatipoğlu, C. U. (2002): İki farklı kırık fikzasyon tekniğinin tavşanlarda deneysel olarak kallus dokusuna ve mineral yoğunluğuna etkilerinin araştırılması. (TÜBİTAK VHAG-1916 (102V056) nolu projesi-Tamamlandı).
12. Şenel, S., Duman, S. S., Bilgili, H., Korkusuz, P. (2002): Veteriner alanda kullanılacak bir biyoadezif ilaç taşıyıcı sistem geliştirilmesi: İn vivo ve in vitro incelenmesi (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi: 0201301001-Tamamlandı).
13. Giray, B., Parlar, A., Bilgili, H., Aktaş, A. (2003): Çene kemiği defektlerinde alveoler distraksiyon yönteminin ve implant-kemik ara yüzeyi ilişkilerinin histolojik ve biyomekanik yönden karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi-Tamamlandı).
14. Keskin, D., Geçit, R.M., Taşcı, A., Bilgili, H. (2003): Östrojen ve seçici reseptör modülator (SERM) ilaçların ve K vitamininin osteoporotik kemiğe etkisinin biyomekanik özellikler yönünden değerlendirilmesi. (Orta Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi-Tamamlandı).
15. Keskin, D., Tezcaner, A., Geçit, M.R., Bilgili, H. (2005): Değişik kompozisyonlarda Biyocam/Kalsiyum Sülfat temelli kompozit malzemelerin geliştirilmesi, mekanik ve biyoetkinlik incelenmesi. (TÜBİTAK MAG-104M172 nolu projesi-Tamamlandı).
16. Bilgili, H., Demiralp, B., Çaptuğ, Ö. (2007): Köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarının sağaltımında kullanılan tuberositas tibia’yı öne taşıma tekniği’nin klinik, radyolojik ve yürüme analizi testi ile değerlendirilmesi. (TÜBİTAK-TOVAG-107O365 nolu projesi-Tamamlandı).
17. Özer, A.Y., Türker, S., Bilgili, H., Nohutçu, R., Sungur, A., Korkmaz, M., Çolak, Ş. (2007): Diş hekimliğinde kullanılan bazı kimyasalların ve malzemelerin gama radyasyonuyla sterilizasyonu üzerinde çalışmalar. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi Proje no: 0701301008-Tamamlandı).
18. Doral, M.N., Bilgili, H., Bilge, O., Dede, Ö., Sungur, A. (2009): Ön çapraz bağ tam kat yırtıklarında tendon otogreftinin internal siplint olarak kullanılması-Tavşan çalışması. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi Proje no: 09D06101001-Devam ediyor).
19. Yıldız, Y., Başarır, K., Aydın, M., Bilgili, H. (2009): Tavşanlardaki kemik rezeksiyon modelinde elektrokoterizasyonun termal nekroz etkisinin incelenmesi. (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje No: -Devam ediyor).
20. Demirel, A.H., Dönmez, G., Akın, Ş., Sargon, M.S., Doral, M.N., Bilgili, H. (2011): İmmobilizasyon ve titreşim uygulamasının aşil tendonu üzerine etkisi. (Hacettepe Üniversitesi Blimsel Araştırma Projesi No: – Devam ediyor).

 

Kazandıgı Burslar

1. Eylül 1985-Haziran 1989 Türk eğitim Vakfı Eğitim Bursu (4 yıl).
2. Temmuz 2002-Ekim 2002 TÜBİTAK ve Macaristan Bilimler Akademisi Araştırma Bursu. Budapeşte Saint Istvan Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Bölümü (3 ay).
3. Ağustos 2003-Ekim 2003 Türkiye ve Macaristan Milli Eğitim Bakanlılıkları Araştırma Bursu. Saint İstvan Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Bölümü (2 ay).
4. 20-27 Haziran 2006 Slovakya-Kosice Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Bölümü, SOCRATES-ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı (1 Hafta).
5. 9-15 Haziran 2008 Almanya-Leipzig Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Bölümü, SOCRATES-ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı (1 Hafta).
6. 20-27 Eylül 2010 Almanya-Berlin Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Bölümü, SOCRATES-ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı (1 Hafta).
7. 5-13 Şubat 2011 Macaristan-Budapeşte Saint Istvan Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Bölümü, SOCRATES-ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı (1 Hafta).

 

Aldığı Ödüller

1. Bilgili, H. (1996): Mini-titanium plakların karnivorların ekstremite kemiklerinde ekleme yakın kırıklarında osteosentez aracı olarak kullanım olanaklarının araştırılması. 5. Veteriner Cerrahi Kongresi, Kongre Kitabı 32. sayfa, 26-28 Haziran 1996, Sarıkamış/KARS. Türk Veteriner Cerrahi Derneği’nin 1996 yılı En İyi Genç Araştırmacı Ödülü’nü kazanmıştır.
2. Yıldız, C., Bahçe, M., Tunay, S., İde, T., Bilgili, H., Başbozkurt, M., Oğur, G., Gür, E. (1998): Otolog kondrosit transplantasyonu. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri. I. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop’u, Kongre Kitabı 119. sayfa, 18-21 Mayıs 1998, KAYSERİ, En İyi Araştırma Dalında İkincilik Ödülü kazanmıştır.
3. Bilgili, H., Kürüm, B. (2000): Clinical research of the treatment of mandible and maxilla fractures by mini plate fixation system in dogs and cats. 25th WSAVA-6th FECAVA Congress, Congress Book 519 pp., 25-29 April 2000, Amsterdam/NETHERLANDS. En İyi Klinik Araştırma Dalında Poster Birincilik Ödülü kazanmıştır.
4. Bilgili, H., Kürüm, B. (2000): 25-29 Nisan 2000 tarihlerinde Amsterdam’da düzenlenen 25 th WSAVA ve 6 th FECAVA kongresinde sunulan “Clinical research of the treatment of mandible and maxilla fractures by mini plate fixation system in dogs and cats” konulu poster sunum ile Dünya Birincilik Ödülü’nü kazanmaları nedeniyle Ulusal Veteriner Cerrahi Derneği’nin “2000 Yılı Özel Bilim Ödülü’ne” layık görülmüşlerdir.
5. Kerman, G., Yardımcı, C., Pişkin, E., Bilgili, H. (2002): İki farklı ön çapraz bağ onarım tekniğinin biyomekanik karşılaştırması: Tavşan diz ekleminde deneysel çalışma. 4. Ulusal Veteriner Hekimliği Öğrencileri Araştırma Kongresi. 9-11 Mayıs 2002, İSTANBUL. En İyi Araştırma Dalında Poster Birincilik Ödülü kazanmıştır.
6. Çaptuğ, Ö., Bilgili, H. (2006): Non-surgical management of fractures in 27 dogs and 11 cats. Voorjaarsdagen 2006 European Veterinary Congress, 20-22 April 2006, Amsterdam-NETHERLANDS. En İyi Araştırma Dalında Poster Birincilik Ödülü kazanmıştır.
7. Çaptuğ, Ö., Sarı, H., Bilgili, H. (2007): 132 olguda (85 köpek ve 47 kedi) kırık fiksasyonu komplikasyonları. 2. TSAVA Anadolum Continuing Education Congress, 2-3 November 2007, İSTANBUL. En İyi Araştırma Dalında Poster Birincilik Ödülü kazanmıştır.
8. Bilge, O., Doral, M.N., Atay, A.O., Dönmez, G., Burhan, E., Üzümcügil, A., Leblebicioğlu, G., Kaya, M., Bilgili, H., Sargon, M. (2010): Sinovyal dokunun in-vivo kondrosit kültürü üzerine etkisi: Bir hayvan çalışması. 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi. 12-16 Ekim 2010 ANTALYA. Veli LÖK Teşvik Ödülü.
9. Bilge, O., Doral, M.N., Atay, Ö.A., Dönmez, G., Turhan, E., Üzümcügil, A., Leblebicioğlu, G., Kaya, D., Bilgili, H., Sargon, M. (2010): The Effect of the Synovial Tissue in the “in-vivo” chondrocyte culture: An Animal Study. 6th Meeting of European Federation of National Associations of Orthopaedic Sports Traumatology Congress (EFORT). 25-27 Kasım 2010 Brüksel/BELÇİKA ‘En İyi Araştırma Ödülü.

 

Düzenlediği Bilimsel Toplantılar

1. I. Ilizarov Kursu, 15-17 Eylül 2000, AFYON (Uluslararası Katılımlı)
Düzenleme Komitesi
Onursal Kurul:
Prof.Dr. Doğan ASLANBEY, Ankara/TÜRKİYE
Prof.Dr. Arkun CANDAŞ, Ankara/TÜRKİYE
Prof.Dr. Herman HAZEWINKEL, Utrecht/NETHERLANDS
Başkan:
Prof.Dr. Burhanettin OLCAY, Afyon/TÜRKİYE
Sekreterya:
Dr. Hasan BİLGİLİ, Ankara/TÜRKİYE
Arş.Gör. Barış KÜRÜM, Kırıkkale/TÜRKİYE
Konuk Konuşmacı:
Dr. L.F.H. THEYSE, Utrecht/NETHERLANDS

2. 1. Türk Macar Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
Köpeklerde Gelişimsel Kalça ve Dirsek Displazisi Kursu (23-25 Mayıs 2003, Ankara, Türkiye)
Kurs Başkanı:
Doç.Dr. Hasan BİLGİLİ
Konuk Konuşmacı:
Dr. Zoltan DIOSZEGI, Budapeşte/MACARİSTAN

3. Köpeklerde Ön Çapraz Bağ Kopukları ve Onarım Teknikleri Kursu ve Workshop’ı
Kurs Eğitimcisi: Doç. Dr. Hasan BİLGİLİ
2-3 Nisan 2004, Sürmeli Otel, Ankara.

4. Kedi ve Köpeklerde Kırık Fiksasyon Teknikleri Uygulamalı Kursu (İntrameduller Pin, Plak, Eksternal Fiksatör Yöntemleri).
Kurs Eğitimcisi: Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ
10 Nisan 2011, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri, İstanbul.

 

Üye Olduğu Kuruluşlar

1. 1993- ~ : Ulusal Veteriner Cerrahi Derneği.
2. 1999- ~ : European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology (ESVOT).
3. 1999- ~ : Buiatri Derneği.
4. 2002- ~ : Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği.
5. 2003- ~ : Ilizarov Yöntemleri Uygulama ve Geliştirme Derneği-TURKISH ASAMI

 

Bilim Kurulu Üyelikleri

1. Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği, (07.06.2005, 2005/18).
2. Veteriner Cerrahi Dergisi Yayın Danışmanı Üyeliği, (01.01.2006, 2006/12).
3. Veterinary Comparative Orthopaedics and Traumatology, (2007).
4. Australian Veterinary Journal, (2008).