Hizmetlerimiz

Cerrahi Müdahaleler

Cerrahi Müdahaleler

VCOM Hayvan Hastanesi’nde tam donanımlı bir ameliyathane ile tüm cerrahi girişimler büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir. Pre operatif ve post operatif kontrol ve değerlendirmeler 24 saat veteriner hekimlerimizin kontrolü altındadır.
VCOM’da yapılan bazı cerrahi müdahaleler;

VCOM Hayvan Hastanesi’nde yapılan bazı cerrahi müdahaleler;

 • Apse drenajı,
 • Lateral kulak kanalı rezeksiyonu,
 • Vertikal kulak kanalı rezeksiyonu,
 • Total kulak kanalı ablasyonu,
 • Lateral ve ventral bulla osteotomisi,
 • Kulak hematomu,
 • Abdominal, umblikal, skrotal ve perinel fıtıklar,
 • Maksillektomi,
 • Mandibulektomi,
 • Tonsillektomi,
 • Yumuşak damak yarıkları,
 • Oronasal fistül,
 • Oral tümörler,
 • Özofagostomi,
 • Özefagal yırtıklar,
 • Özefagal tümörler,
 • GDV-Gastrik Dilatasyon Volvulus,
 • Gastrointestinal sistemden yabancı cisim çıkarılması,
 • Barsak anestomozları,
 • Megakolon,
 • Kolopeksi,
 • Rektal prolapsus,
 • Laparoskopik akciğer biyopsisi,
 • Parsiyel lobektomi,
 • Diyafram fıtıkları,
 • Meme tümörü,
 • Sistotomi,
 • Vaginal prolapsus,
 • Rhinotomi,
 • Torakosentez,
 • Deri greft uygulamaları,
 • Hygroma,
 • Otitis Externa,
 • Otitis media ve İnterna,
 • Dış kulak yolu ve kulak ucunda şekillenen Tümörler,
 • Gastrik neoplazi,
 • İnce barsaktan yabancı cisim çıkartılması,
 • İnce barsak neoplazileri,
 • İnce ve kalın barsak rezeksiyonu ve anastomoz
 • İntussusception- barsak invaginasyonları,
 • Anal Neoplaziler,
 • Anal kese yangıları ve ekstirpasyonu,
 • Splenektomi,
 • İdrar kesesi ve yolunda oluşan taşların uzaklaştırılması,
 • İdrar kesesi ve yolunda oluşan tümörler,
 • Laringeal paraliz,
 • Trakeal kollaps,
 • Laringeal ve trakeal tümörler